Αποσύρθηκε από τους Τούρκους η δέσμευση του χερσαίου εδάφους της Λήμνου για την διεξαγωγή άσκησης

Από τον Χρήστο Μηνάγια

Στις 31-05-2016, ο Χρήστος Μηνάγιας στο άρθρο του με τίτλο: «Τουρκία: Τακτικοί ελιγμοί, εθνική στρατηγική και εθνικό όραμα» είχε αποκαλύψει ότι, η Γεωγραφική-Υδρογραφική-Ωκεανογραφική Διεύθυνση των Τουρκικών Ναυτικών Δυνάμεων στην Ετήσια Έκθεση Ανακοινώσεων προς Ναυτιλλόμενους για το έτος 2016 είχε δεσμεύσει το χερσαίο έδαφος της Λήμνου για τη διεξαγωγή εκπαίδευσης και εκτέλεση πυρών.

Στη συνέχεια, στις 10-06-2016, και αφού είχε προηγηθεί σχετική ερώτηση στη Βουλή από τον βουλευτή της ΝΔ Αθανάσιο Δαβάκη στις 08-06-2016, οι Τούρκοι τροποποίησαν τις συντεταγμένες βάσει των οποίων δεσμευόταν η Λήμνος χωρίς να αμφισβητούνται πλέον τα ελληνικά κυριαρχικά δικαιώματα.

Πηγή www.geostrategy.gr

Γιώργος Τσιμπούκης