Κανείς εμπειρογνώμονας δεν μπορούσε να προβλέψει όταν ξεκινούσε το εγχείρημα BRICS ότι οι χώρες που συμμετέχουν στην ομάδα των μεγαλύτερων από τις αναδυόμενες οικονομίες του πλανήτη θα μετατραπούν τελικά σε μια άτυπη οικονομική ένωση. Αν και ο θεσμός BRICS δημιουργήθηκε αρχικά σαν ένα forum για τη διενέργεια ανεπίσημων συζητήσεων για επίκαιρα ζητήματα της παγκόσμιας ανάπτυξης…

Οι πρώτες εκλογές στην Αλβανική επικράτεια μετά την νέα διοικητική διαίρεση  στη χώρα, η οποία ψηφίστηκε τον Ιούλιο του 2014 και προβλέπει ότι η Αλβανία θα έχει πλέον 61 Δήμους από 350 μαζί με τις Επαρχίες πού είχε μέχρι τώρα. Το πολιτικό κλίμα, καθ΄όλη την προεκλογική περίοδο ήταν έντονο μεταξύ του Σοσιαλιστικού και Δημοκρατικού Κόμματος….

Ολοκληρώθηκαν οι εκλογές της 7 Ιουνίου στη Τουρκία με ποσοστό συμμετοχής 86.6% ασύλληπτο για δυτική χώρα , που δείχνει όμως τη λαχτάρα , το θυμό και την επιμονή του τουρκικού λαού να βάλει ένα φρένο στην ασυδοσία της μονοκομματικής κυβέρνησης του   Κόμματος Δικαιοσύνης και Ανάπτυξης ( AKP ) , που κυβέρνησε αδιάλειπτα από το 2002…

Υποσκάπτεται μεθοδικά από την ΕΕ η θέση των ελληνικών τραπεζών στο χρηματοπιστωτικό σύστημα των βαλκανικών κρατών. Με παρότρυνση του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Εποπτείας της ΕΚΤ, οι κεντρικές τράπεζες της Ρουμανίας, της Βουλγαρίας, της Αλβανίας, της Σερβίας, της ΠΓΔΜ, αλλά ακόμη και της Τουρκίας και της Κύπρου αποφάσισαν να διατάξουν τις θυγατρικές των ελληνικών τραπεζών που δραστηριοποιούνται…

Έχουμε ένα κακό χούι. Όταν βρούμε τα ζόρια, επειδή χειριστήκαμε λάθος  καταστάσεις, επειδή υποβαθμίσαμε  πολιτικά γεγονότα, επειδή θεωρήσαμε ότι είμαστε εξυπνότεροι των άλλων, επειδή δεν υπολογίσαμε σωστά και επειδή μάθαμε να κινούμαστε μεταξύ ορθόδοξου και ανορθόδοξου δρόμου και πολιτικού τοπίου , αισθανόμαστε την ανάγκη να μην αναλαμβάνουμε τις ευθύνες μας και να τις αποδίδουμε στους…

Μία παράμετρος η οποία πρέπει να διαφοροποιηθεί από το γενικότερο πρόβλημα της μετανάστευσης προς την Ελλάδα είναι αυτή των προσφύγων. Σύμφωνα με την Σύμβαση της Γενεύης του 1951 πρόσφυγας είναι εκείνος ο οποίος λόγω «δεδικαιολογημένου φόβου διώξεως λόγω φυλής, θρησκείας, εθνικότητος, κοινωνικής τάξεως ή πολιτικών πεποιθήσεων ευρίσκεται εκτός της χώρας της οποίας έχει την υπηκοότητα…