Η νέα κυρβενοάμυνα του Πεντάγωνου και ο ρόλος της Silicon Valley

Οι ΗΠΑ επικεντρώνονται στην ενίσχυση της άμυνας του κυβερνοχώρου για να περιορίσουν την ευπάθειας τους στις κυβερνοεπιθέσεις και αναζητούν νέους τρόπους για να αποτρέψουν επιθέσεις πριν αυτές συμβούν. Η νέα στρατηγική αντανακλά την επιθυμία στα υψηλότερα επίπεδα της αμερικάνικης κυβέρνησης να δώσουν βάρος σε ένα υβριδικό μοντέλο της ασφάλειας στον κυβερνοχώρο με βάση όχι μόνο την άμυνα, αλλά και την εξεύρεση τρόπων για να είναι ενεργή και αποτελεσματική.

Σύμφωνα με την επικαιροποιημένη προσέγγιση του Πεντάγωνου, το υπουργείο Άμυνας (DOD) έχει διάφορους ρόλους να παίξει σε αυτό. Η στρατηγική κάνει λόγο για μια υπηρεσία για να ενισχύσει την «deterrence by denial». Πιο συγκεκριμένα η στρατηγική καλεί τόσο DOD όσο και τον ιδιωτικό τομέα, ο οποίος κατέχει και λειτουργεί πάνω από το 90% των υποδομών κυβερνοχώρο, να προστατεύσει το δικτύο τους.

Το πιο εντυπωσιακό στοιχείο της νέας στρατηγικής κυβερνοάμυνας είναι ότι απεικονίζει τις επιθετικές δυνατότητες του DOD ως το εργαλείο ουσιαστικής σημασίας για να αποτρέψει τους αντιπάλους να διεξάγουν κυβερνοεπιθέσεις εναντίον των ΗΠΑ.

Η νέα στρατηγική βασίζεται σε μια παλαιότερη προσέγγιση που ανακοινώθηκε τον Ιούλιο του 2011 και εστιαζόντανε στο πώς το Πεντάγωνο θα δραστηριοποιηθεί στον κυβερνοχώρο. Το συγκεκριμένο έγγραφο θεωρούσε τον κυβερνοχώρο ως επιχειρησιακό τομέα και επικεντρώνονταν στην προστασία των δικτύων του υπουργείου Άμυνας. Το Πεντάγωνο σχεδιάζει να κάνει το υλοποιήσει με νέες επιχειρησιακές αντιλήψεις, τη συνεργασία με άλλους φορείς, την οικοδόμηση σχέσεων με τους διεθνείς εταίρους, την αξιοποίηση των εθνικών δυνατοτήτων που έχουν να κάνουν με την καινοτομία – σε συνεργασία με τη Silicon Valley και με άλλα μέρη του ιδιωτικού τομέα.

Συγγραφέας: Γιώργος Ξ. Πρωτόπαπας

Γιώργος Ξ. Πρωτόπαπας

Δημοσιογράφος - Αναλυτής διεθνών θεμάτων και γεωπολιτικής στο μηναίο περιοδικό Άμυνα & Διπλωματία.