Οι προκλήσεις της Βαυαρικής βιομηχανίας αεροπλοΐας – αεροδιαστημικής εως το 2030

Δημοσιοποιήθηκε μελέτη για τη βαυαρική βιομηχανία αεροπλοϊας και αεροδιαστημικής από το καθυλην αρμόδιο Υπουργείο Οικονομίας του κρατιδίου με χρονικό ορίζοντα μέχρι το 2030. Στόχος της μελέτης είναι να αποτελέσει το βασικό κείμενο ενός διαλόγου μεταξύ όλων των εμπλεκομένων φορέων ώστε ο κλάδος να μπορέσει να ενισχυθεί και να ανταποκριθεί στο πλαίσιο των αυξανόμενων παγκόσμιων οικονομικών, οικολογικών και τεχνολογικών προκλήσεων.
Βασικά σημεία της μελέτης είναι :

Η βαυαρική βιομηχανία αεροπλοϊας και αεροδιαστημικής είναι σημαντικός παραδοσιακός οικονομικός κλάδος του κρατιδίου, με βασικά αντικείμενα την παραγωγή αεροπορικών μηχανών, ελικοπτέρων, πολιτικών και στρατιωτικών αεροσκαφών, συστημάτων διαχείρισης και εξαρτημάτων. Το 27% του συνόλου των απασχολουμένων του εν λόγω κλάδου βρίσκονται στη Βαυαρία. Ο ετήσιος κύκλος πωλήσεων του κλάδου στη Βαυαρία ανήλθε το 2012 σε περίπου 8 δις. ευρώ, το οποίο αντιστοιχούσε στο 2,4% του συνόλου του βαυαρικού βιομηχανικού κύκλου πωλήσεων. Το 40% αυτού προήλθε από τον αμυντικό γερμανικό κλάδο. Το 52% του συνολικού κύκλου πωλήσεων προήλθε από εξαγωγές.

To 2012 ο κλάδος στη Βαυαρία απασχολούσε περισσότερους από 29.000 εργαζόμενους, ποσοστό που αντιστοιχούσε στο 2,4% του συνόλου των απασχολουμένων στη βαυαρική βιομηχανία. Το Ομοσπονδιακό Κέντρο Αεροπλοϊας και Αεροδιαστημικής (DLR) με κύριο αντικείμενο την έρευνα και ανάπτυξη, έχει εγκατεστημένα στη Βαυαρία 8 ερευνητικά ινστιτούτα, πλέον του Πολυτεχνείου του Μονάχου και του βαυαρικού cluster αεροδιαστημικής. Σε επίπεδο Ομοσπονδίας ο κλάδος παρουσιάζει συγκέντρωση των επιχειρήσεων κυρίως στο Βορρά (Αμβούργο) με σημαντικότερη την παρουσία της Airbus. Ο κλάδος εξαρτάται κυρίως από τις παραγγελίες της Airbus και από τις δημόσιες προμήθειες, οι οποίοι αποτελούν τους βασικότερους πελάτες της πληθώρας των μικρομεσαίων εταιρειών του κλάδου.

Οι σημαντικότερες εταιρείες στη Βαυαρία με ικανότητα παραγωγής αεροπορικών συστημάτων για επανδρωμένα αεροσκάφη είναι η Eurocopter, Airbus Defence and Service, Ruag και η Grob Aircraft. Στη μελέτη υπάρχει κατάλογος του συνόλου των εταιρειών (87 βιομηχανικές, 78 στον τομέα των υπηρεσιών και προγραμματισμού και 35 στο χώρο της έρευνας και εκπαίδευσης) με έδρα τη Βαυαρία.
Eκτιμάται (εκ μέρους των Airbus, Boeing και Borbardier) ότι μέχρι το 2033 η ζήτηση για νέα αεροσκάφη θα διπλασιαστεί (έναντι του 2013) εξαιτίας τόσο των αναγκών ανανέωσης στόλων όσο και της οικονομικής ανάπτυξης των χωρών ΒRIC αλλά και ΝΑ Ασίας / Ειρηνικού.

Μεταξύ των προκλήσεων που αντιμετωπίζει ο κλάδος καταγράφονται :

• ο υψηλός βαθμός δυσκολίας των μικρομεσαίων εταιρειών για λήψη παραγγελιών από τις τρεις μεγάλες εταιρείες κατασκευής αεροσκαφών (Airbus, Boeing, Bombardier), δεδομένου ότι αυτές συνοδεύονται και από την ικανότητα ανάληψης κινδύνων αγοράς.

• η τάση μετεγκατάστασης των παραγωγικών μονάδων προς τις χώρες που θέτουν παραγγελίες αγοράς αεροσκαφών με σκοπό την ενίσχυση της επιτόπιας παραγωγής.

• η συνεργασία των μικρομεσαίων βιομηχανικών μονάδων με μία μεγάλη βιομηχανία ολοκληρωμένων πτητικών συστημάτων συνήθως αποτελεί εμπόδιο συνεργασίας και με άλλη εταιρεία γεγονός που αυξάνει την εξάρτηση.

• η μείωση των αμυντικών αεροπορικών δαπανών των δυτικών χωρών και η αντίστοιχη αύξηση σε Ρωσία και Κίνα. Η ζήτηση από τις ΗΠΑ παραμένει σημαντική αφού σωρευτικά οι αμυντικοί προϋπολογισμοί των χωρών της ΕΕ το 2011 αντιστοιχούσαν στο 39% του προϋπολογισμού των ΗΠΑ. Η ευρωπαϊκή αγορά δεν έχει μπορέσει μέχρι στιγμής να επωφεληθεί των προμηθειών από τις ΗΠΑ, δεδομένων των εμπορικών περιορισμών, εξ΄ού και η κατά 70% πλέον θετική γνώμη των μελών των Επιμελητηρίων Βαυαρίας και Βάδης Βυρτμβέργης υπέρ της συμφωνίας ελευθέρου εμπορίου με τις ΗΠΑ.

Συγγραφέας: Γιώργος Ξ. Πρωτόπαπας

Γιώργος Ξ. Πρωτόπαπας

Δημοσιογράφος - Αναλυτής διεθνών θεμάτων και γεωπολιτικής στο μηναίο περιοδικό Άμυνα & Διπλωματία.