«Εισβολή» της Γερμανικής Πρεσβείας στον πολιτισμό

Οι Πρεσβείες έχουν δύο κύριους ρόλους σε μια χώρα, να προωθούν τα συμφέροντα της χώρας τους, και να εξυπηρετούν τους συμπολίτες τους που ζούνε στην χώρα που δραστηριοποιούνται.

Το πρώτο για να το πετύχουν, πρέπει όσο είναι δυνατόν όχι μόνο να μην προκαλούν με την δράση τους το κοινό αίσθημα, αλλά και να προκαλούν φιλικά συναισθήματα. Έτσι θα δούμε πολλές Πρεσβείες να συμμετέχον σε κοινωνικά προγράμματα τα οποία και επικοινωνούν.

Στην περίπτωση της Ελλάδας, το επόμενο διάστημα θα δούμε όλο και περισσότερες Πρεσβείες (ειδικά των δυτικών συμμάχων της χώρας) να προχωρούν σε τέτοιες δράσεις με προσανατολισμό κυρίως στο πολιτισμό και την εκπαίδευση.

Η Γερμανική Πρεσβεία είναι μια από αυτές που υλοποιεί πολλά τέτοια προγράμματα σε όλη την Ελλάδα. Μια τέτοια δράση πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία με την Κρατική Ορχήστρα Αθηνών στο Γενικό Λύκειο Θήρας

Via Diplomacy