Κλείνει τα σύνορα η Βουλγαρία για τρίτες χώρες και ορισμένες της Ε.Ε

Την προσωρινή απαγόρευση εισόδου στη Βουλγαρία για υπηκόους τρίτων χωρών και για τα άτομα που φθάνουν στη Βουλγαρία από ορισμένα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ανακοίνωσε το υπουργείο Υγείας της χώρας, στο πλαίσιο των μέτρων που εφαρμόζονται για την αντιμετώπιση της πανδημίας του κορονοϊού.

Η προσωρινή απαγόρευση εισόδου στη Βουλγαρία ισχύει για τους υπηκόους τρίτων χωρών και για τα άτομα που φθάνουν στη Βουλγαρία από τα ακόλουθα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης: Αυστρία, Βέλγιο, Ισλανδία, Ιταλία, Γαλλία, Γερμανία, Λιχτενστάιν, Λουξεμβούργο, Ολλανδία, Ηνωμένο Βασίλειο, Ισπανία και Ελβετία. Υπάρχει ένας κατάλογος εξαιρέσεων από την απαγόρευση, που αφορά -μεταξύ άλλων- σε Βούλγαρους υπηκόους και τις οικογένειές τους, διπλωμάτες και γιατρούς.

Η διέλευση μέσω της Βουλγαρίας επιτρέπεται, υπό ορισμένους όρους, για υπηκόους κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, υπηκόους τρίτων χωρών που διαμένουν μακροπρόθεσμα στην Ε.Ε. και υπηκόους του Μαυροβουνίου, της Βόρειας Μακεδονίας, της Σερβίας και της Τουρκίας που επιστρέφουν στη χώρα διαμονής τους.

Όλοι όσοι εισέρχονται στη Βουλγαρία υπόκεινται σε καραντίνα 14 ημερών. Οι Βούλγαροι οδηγοί φορτηγών που φθάνουν από χώρα με καταχωρημένες περιπτώσεις κορονοϊού μπαίνουν σε καραντίνα 14 ημερών, επιτρέπεται όμως να εγκαταλείψουν τη Βουλγαρία πριν από το τέλος της καραντίνας για να πραγματοποιήσουν ή να ολοκληρώσουν μια διεθνή μεταφορά εμπορευμάτων. Για τους αλλοδαπούς οδηγούς ισχύουν διαφορετικοί κανόνες, ανάλογα με την εθνικότητα και τη χώρα καταγωγής τους.

ViaDiplomacy Newsroom