Παράδοση 8 TB2 στις Τουρκικές Ένοπλες δυνάμεις

Την παράδοση 8 T. Block 2 (TB2) πραγματοποίησε η εταιρεία Baykar Makina στις Τουρκικές Ένοπλες Δυνάμεις. Το TB2 μπορεί να μεταφέρει μίνι-πυρομαχικά MAM-L και MAM-C που αναπτύσσονται από την Roketsan.

Via Diplomacy