Ανακοίνωση Κεντρικής Τράπεζα Σερβίας: Οι τράπεζες ελληνικών συμφερόντων θα συνεχίσουν να δραστηριοποιούνται ομαλά στη σερβική αγορά.

«Οι τράπεζες ελληνικών συμφερόντων στη Σερβία θα συνεχίσουν τις τακτικές τους δραστηριότητες με πελάτες στη Σερβία, στις συνήθεις ώρες εργασίας,…