Αλεξάνδρα Παπαδοπούλου: Η Ελλάδα έχει έμπρακτα αποδείξει ότι είναι αξιόπιστος σύμμαχος και φίλος

«Η χώρα μας αναγνωρίζεται ως πυλώνας σταθερότητας και ασφάλειας σε μια γεωγραφική περιοχή ιστορικών εξελίξεων που επεκτείνεται από τον ευρωπαϊκό…