Έλληνας Πρέσβης στα ΗΑΕ: Η μουσουλμανική μειονότητα στη Θράκη είναι αναπόσπαστο κομμάτι του εθνικού ιστού της Ελλάδας

Η Ελλάδα έδινε πάντα μεγάλη σημασία στην εφαρμογή πολιτικών που εγγυώνται τρεις αξίες: ισότητα ενώπιον του νόμου, σεβασμός των ανθρωπίνων…