Οι ΗΠΑ σπρώχνουν την Ελλάδα σε πιο στενές συνεργασίες- Της ζητούν να γίνει εταίρος στην «μπαταρία νερού»

Τη συγκρότηση ενός μόνιμου Διεθνούς Φόρουμ Αντλησιοταμίευσης προωθούν οι ΗΠΑ αναγνωρίζοντας τη σημασία της αποθήκευσης ενέργειας από τα υδροηλεκτρικά και…