Κίνα: Επικίνδυνη πολιτική για τα Δυτικά Βαλκάνια με «Εκβιασμό Χρέους» – Η πρώτη Κινεζική «επαρχία στην Ευρώπη».

Το Κιριμπάτι είναι μια νησιωτική χώρα που συμπεριλαμβάνει 33 νησιά, ανήκει στην Ωκεανία και βρίσκεται στην μέση του Ειρηνικού Ωκεανού.…