Συστήματα νυκτερινής όρασης της ελληνικής εταιρείας Theon Sensors θα κατασκευάσει η Αίγυπτος

Εντός σύντομου χρονικού διαστήματος πρόκειται να ξεκινήσει στην Αίγυπτο η παραγωγή κατόπιν άδειας των ελληνικών συστημάτων νυκτερινής όρασης της εταιρείας…

Προγράμματα ΑΩ ύψους 78,388 εκατ. ευρώ επ’ ωφελεία των Ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων και της εγχώριας βιομηχανίας θα χρηματοδοτήσει η Raytheon

Το ζήτημα των Αντισταθμιστικών Οφελών που οφείλει η εταιρεία Raytheon στο Ελληνικό κράτος φαίνεται να βαίνει προς επίλυση σύμφωνα με…