Στην Αθήνα η διακρατική συνάντηση Πόλεων του URBACT για τη διατροφική πολιτική στα αστικά κέντρα

Τη διακρατική συνάντηση για τη διατροφική πολιτική στα αστικά κέντρα και τις συμμετοχικές διαδικασίες για την διαμόρφωση βιώσιμων διατροφικών συστημάτων…

Ετήσια Επισκόπηση ΕΕ για Απασχόληση και Κοινωνική Κατάσταση – Επένδυση στο ανθρώπινο κεφαλαίο

Οι χώρες που παρέχουν υψηλής ποιότητας απασχόληση και αποτελεσματική κοινωνική προστασία και επενδύουν στο ανθρώπινο κεφάλαιο αποδεικνύονται ανθεκτικότερες στις επιπτώσεις…