Μετά το Νεώριο οι Αμερικανοί έτοιμοι να “ζωντανέψουν” Ελευσίνα και Σκαραμαγκά

Μοχλό σοβαρής οικονομικής ανάπτυξης και μεγάλης ώθησης της ελληνικής οικονομίας μπορεί να αποτελέσει η ελληνική ναυπηγική και επισκευαστική βιομηχανία της…