Ασφάλεια Πληρωμών

Οι δωρεές και οι πληρωμές στο ViaDiplomacy γίνονται μέσα της πλατφόρμας Stripe.

Το Stripe είναι μια ασφαλής υπηρεσία online πληρωμών. Το ViaDiplomacy σεβόμενο τα προσωπικά σας δεδομένα καθώς επίσης και την ασφάλεια σας, κάνει χρήση αυτής της υπηρεσίας. Αυτό εξασφαλίζει την ασφάλεια και την ακεραιότητα των δεδομένων που παρέχετε μέσω της παραπάνω φόρμας.

Το ViaDiplomacy ΔΕΝ αποθηκεύει τα στοιχεία της κάρτας σας. Η πληρωμή σας γίνεται εξ’ ολοκλήρου μέσω του Stripe καθιστώντας αδύνατο στο ViaDiplomacy να έχει πρόσβαση στα στοιχεία αυτά. Μπορείτε να μάθετε περισσότερα για το Stripe κάνοντας κλικ εδώ.