Υπουργός Εξωτερικών: Η θέση της χώρας μας έχει εκφραστεί επανειλημμένα και δεν χρήζει ερμηνειών

«Η Ελλάδα διατηρεί το αναφαίρετο δικαίωμα μονομερούς επέκτασης των χωρικών της υδάτων στα 12 ναυτικά μίλια» δηλώνει, σε συνέντευξή του…