Υπουργείο Εξωτερικών – Υπουργείο Ναυτιλίας: Η Ελλάδα έτοιμη να παράσχει κάθε δυνατή βοήθεια προς την φίλη χώρα Αίγυπτο για την αποκατάσταση της ναυσιπλοΐας στη διώρυγα του Σουέζ

Η Ελλάδα, ως ένα κατεξοχήν ναυτικό Έθνος με τον μεγαλύτερο εμπορικό στόλο στον κόσμο, αποδίδει ιδιαίτερη σημασία στην αξία της…