Γερμανία: Επανενεργοποίηση των εργοστασίων ηλεκτροπαραγωγής με άνθρακα

Την επανενεργοποίηση των εργοστασίων ηλεκτροπαραγωγής με άνθρακα και την ταυτόχρονη διακοπή της λειτουργίας των εργοστασίων που λειτουργούν με φυσικό αέριο σχεδιάζει σε…