Σύμφωνα με την ετήσια ανάλυση της Εθνικής υπηρεσίας αντικατασκοπίας, για το 2014, ο κίνδυνος τρομοκρατικών απειλών, στο έδαφος της Βουλγαρίας, θα αυξηθεί κατά το διάστημα του τρέχοντος έτους. Οι κίνδυνοι παραμένουν και σε ότι αφορά στην ενεργειακή ασφάλεια. Υπάρχει πιθανότητα αύξησης των τρομοκρατικών απειλών, σε σύγκριση με το 2014, τόσο στην Βουλγαρία όσο και στην…