Ν. Μπακατσέλος: Η επιστροφή στην κανονικότητα αδήριτη ανάγκη για την προσέλκυση επενδύσεων

Η επιστροφή στην κανονικότητα της λειτουργίας της πραγματικής οικονομίας είναι αδήριτη ανάγκη για την προσέλκυση επενδύσεων και την άντληση κεφαλαίων,…