Οικουμενικός Πατριάρχης: Αναφαίρετο δικαίωμα μας η επαναλειτουργία της σχολής της Χάλκης

Στην επαναλειτουργία της Χάλκης, που αποτελεί αίτημα δεκαετιών και μείζον ζήτημα για την επιβίωση του Οικουμενικού Πατριαρχείου και της Ορθοδοξίας,…