Γ. Καμίνης στο «CITIES Forum 2015»: «Ρόλο στις πόλεις για τη διαμόρφωση των πολιτικών και τη διαχείριση της χρηματοδότησης»

Στο παράδειγμα της Αθήνας, που κατάφερε –αν και στο επίκεντρο της οικονομικής και κοινωνικής κρίσης-  να σταθεί όρθια με σταθερό…