Ελμίνα Κοπελούζου για την συμμετοχή του ΔΕΣΦΑ στη Gastrade: Σήμερα γίνεται ένα σημαντικό βήμα για την ανάδειξη της Αλεξανδρούπολης σε ενεργειακό κόμβο για τα Βαλκάνια και την Ευρώπη

Επικυρώθηκε και επίσημα η συμμετοχή του Διαχειριστή Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου (ΔΕΣΦΑ ΑΕ) στο μετοχικό σχήμα της Gastrade ΑΕ, της…