Η Ρωσία θέλει να συνεργαστεί με το Λουξεμβούργο στις διαστημικές εξορύξεις

Η Ρωσία, μεγάλος παραγωγός φυσικών πρώτων υλών, πρότεινε στο Λουξεμβούργο να συνεργασθούν για μελλοντικές διαστημικές επιχειρήσεις εξόρυξης σε αστεροειδείς και…