Ο Αλβανικός εθνικισμός σε έξαρση και εμείς προτείνουμε στα Τίρανα την προβολή της κοινής πολιτιστικής κληρονομίας του….Αλί Πασά

Του ΓΙΩΡΓΟΥ ΠΕΤΡΑΚΗ Την ώρα που ο αλβανικός εθνικισμός κτυπάει κόκκινο και στρέφεται όλο και πιο συντονισμένα εναντίον της χώρας…