Νέους Διοικητές διόρισε το Συμβούλιο των Κρατών Μελών της ΕΕ για τη στρατιωτική ναυτική επιχείρηση της ΕΕ στη Μεσόγειο (EUNAVFOR MED IRINI)

Το Συμβούλιο των Κρατών Μελών της ΕΕ αποφάσισε την Πέμπτη, να διορίσει Διοικητή Δυνάμεων της ΕΕ για τη στρατιωτική ναυτική…