Επίσημη σκληρή ανακοίνωση για τις κατεδαφίσεις των ακινήτων στις Δρυμάδες Χειμάρρας στην Αλβανία  που ανήκουν σε μέλη της ελληνικής εθνικής μειονότητας εξέδωσε το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών. Σύμφωνα με την ανακοίνωση η Ελληνική κυβέρνηση καταδικάζει τις κινήσεις αυτές από μια χώρα η οποία επιθυμεί να ενταχτεί στην οικογένεια της Ε.Ε και η οποία έχει δεσμευτεί να…