Μισέλ για Δυτικά Βαλκάνια-διεύρυνση: Στην ΕΕ, κάθε πολίτης, κάθε εταιρεία πρέπει να εμπιστεύεται ότι θα έχει δίκαιη μεταχείριση

Στα Δυτικά Βαλκάνια και τη διεύρυνση εστίασε ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Σαρλ Μισέλ στην ομιλία του στο φόρουμ του…