Αμερικανός πρέσβης στην Κροατία – Πολύτιμο περιουσιακό στοιχείο το έργο του LNG στην Κροατία

Πολύτιμο περιουσιακό στοιχείο για την Κροατία, όχι μόνο ως μέσο ασφάλισης για την ενεργειακή διαφοροποίηση (των πηγών προμήθειας) και την…