Το Γραφείο Προϋπολογισμού Βουλής προειδοποιεί για 4ο Μνημόνιο όσο αργεί η αξιολόγηση

Το οικονομικό κόστος των καθυστερήσεων και αναβολών στις διαδικασίες αξιολόγησης, δηλαδή μιας τελικής συμφωνίας για το πρόγραμμα προσαρμογής, μπορεί να…