Οι χώρες που παρέχουν υψηλής ποιότητας απασχόληση και αποτελεσματική κοινωνική προστασία και επενδύουν στο ανθρώπινο κεφάλαιο αποδεικνύονται ανθεκτικότερες στις επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης. Αυτή είναι μία από τις κύριες διαπιστώσεις της επισκόπησης για την απασχόληση και τις κοινωνικές εξελίξεις του 2012, η οποία εξέτασε τις συνέπειες της κρίσης. Η επισκόπηση επισημαίνει την ανάγκη επένδυσης στην…