Ετήσια Επισκόπηση ΕΕ για Απασχόληση και Κοινωνική Κατάσταση – Επένδυση στο ανθρώπινο κεφαλαίο

Οι χώρες που παρέχουν υψηλής ποιότητας απασχόληση και αποτελεσματική κοινωνική προστασία και επενδύουν στο ανθρώπινο κεφάλαιο αποδεικνύονται ανθεκτικότερες στις επιπτώσεις…