Επιστροφή της Ελλάδας στο διάστημα μετά από απουσία 8 ετών με 8,2 εκατ. ευρώ

Έπειτα από απουσία οκτώ ετών, λόγω δημοσιονομικών περιορισμών, η Ελλάδα επανεντάσσεται στα προαιρετικά προγράμματα του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Διαστήματος (ESA),επενδύοντας 8,2…