Η χρήση μάσκας δεν αφορά τον καθένα ξεχωριστά, αφορά την ίδια την χώρα και τα αναπόφευκτα γεγονότα

Το 2013 η Ελλάδα είχε διανύσει τέσσερα χρόνια βαθιάς οικονομικής κρίσης η οποία είχε πολλαπλές προεκτάσεις, οικονομικές, κοινωνικές, πολιτικές, και…