Αλεξανδρούπολη – Ο στρατιωτικός και εμπορικός Βραχίοντας της Ελλάδας και των Συμμάχων της

«Καθώς πλησιάζει ιδιωτικοποίηση του λιμανιού της Αλεξανδρούπολης, ήρθα εδώ, με αρκετά στελέχη Ιαπωνικών εταιρειών που ενδιαφέρονται για επιχειρηματικές ευκαιρίες. Μάλιστα…