Άτυπη Σύνοδος ΕΕ: Την ανάγκη για συναντίληψη των κοινών απειλών επισήμανε ο Ευ. Αποστολάκης

Η συναντίληψη των κοινών απειλών και προκλήσεων ασφαλείας και η εξισορρόπηση εθνικών και ευρωπαϊκών προτεραιοτήτων στον τομέα της άμυνας αποτελούν…