Στο Βελιγράδι εγκαινιάστηκε Γραφείο του Ελληνο-σερβικού Οικονομικού Επιμελητήριου

Στο Βελιγράδι εγκαινιάστηκε Γραφείο του Ελληνο-σερβικού Οικονομικού Επιμελητήριου, με σκοπό την παραπέρα προώθηση της οικονομικής συνεργασίας ανάμεσα στη Σερβία και…