Μνημόνιο Συνεργασίας μεταξύ της θυγατρικής του ΑΔΜΗΕ Grid Telecom και της Telecom Egypt για τις τηλεπικοινωνίες

Μια συμφωνία τόσο συμβολική όσο και στρατηγικής σημασίας χαρακτήρισε το μνημόνιο συνεργασίας ανάμεσα στην Grid Telecom, τη θυγατρική του Ανεξάρτητου…