Διεθνή Υπηρεσία Ατομικής Ενέργειας για πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν: Δεν είχαμε πρόσβαση σε εργαστήριο κατασκευής

Η Διεθνής Υπηρεσία Ατομικής Ενέργειας δεν είχε πρόσβαση στο εργαστήριο κατασκευής εξαρτημάτων συσκευών φυγοκέντρησης Tesa, που βρίσκεται στην πόλη Καράτζ,…