Την ώρα που ο Άσαντ στέλνει ενισχύσεις στην περιοχή Δυτικά της Μανμπίτζ, οι  Ρώσοι έφτασαν στην περιοχή και ξεκίνησαν να στήνουν σημεία παρατήρησης. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, η Ρωσία επανέφερε το σημείο παρατήρησης που είχε προηγουμένως αφαιρέσει στην περιοχή Ιεράπολη. Αυτή η εξέλιξη, μαζί με την εμπλοκή των Αιγυπτίων κάνει πιο δύσκολη την έναρξη των…