Διημερίδα του ΥΠΕΞ για χάραξη στρατηγικής άσκησης θρησκευτικής/ εκκλησιαστικής διπλωματίας

Η αποτύπωση των Αρχών Πολιτικής και η χάραξη Στρατηγικής για την άσκηση Θρησκευτικής και Εκκλησιαστικής Διπλωματίας μπαίνουν συστηματικά στη φαρέτρα…