Συνεργασία του Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής – Πανεπιστημίων Πρόγραμμα Μικροδορυφόρων

Στο πλαίσιο του προγράμματος κατασκευής μικροδορυφόρων που προωθεί  μέσω του ΕΣΠΑ 2014-2020 το Υπουργείο Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης σε…