Υπογράφεται η σύμβαση για έρευνες υδρογονανθράκων στην περιοχή του Ιονίου

Την Τετάρτη θα μονογραφεί η σύμβαση παραχώρησης δικαιώματος έρευνας και εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων στη θαλάσσια περιοχή του Ιονίου, από τον υπουργό…