Πρωθυπουργός από την Τριμερή Ελλάδας – Κύπρου – Ιορδανίας: Είμαστε αποφασισμένοι να διευρύνουμε την εταιρική μας σχέση στον τομέα της Ασφάλειας

«Είμαστε αποφασισμένοι να διευρύνουμε την εταιρική μας σχέση, να ενισχύσουμε τη συνεργασία μας και να προωθήσουμε περαιτέρω τον συντονισμό μας…