Τρείς ελληνικές εταιρείες σε κοινοπραξία που θα κατασκευάσει ηλεκτροκινητήρα πλάσματος δορυφόρων

Κρίσιμο υποσύστημα για την λειτουργία κινητήρα πλάσματος δορυφόρων πρόκειται να σχεδιάσει και να κατασκευάσει η Ελλάδα τα επόμενα χρόνια. Πρόκειται…