Αλλάζουν στάση για «EastMed» οι Ιταλοί – Για ευκαιρίες στην Μεσόγειο μιλάει ο Ιταλός Πρέσβης στην Αθήνα

Τους ισχυρούς ιστορικούς, πολιτιστικούς και οικονομικοεμπορικούς δεσμούς της Ιταλίας και της Κύπρου και την ευκαιρία ενίσχυσής τους κυρίως στον τομέα…