Κοινή επιστολή προς τον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Charles Michel απέστειλαν εννέα ηγέτες κρατών μελών της ΕΕ ζητώντας του την έκδοση ευρωπαϊκού ομολόγου για τον κορονοϊό COVID-19. «Κύριε Πρόεδρε, αγαπητέ Charles, Η πανδημία του Κορονοϊού αποτελεί μία πρωτοφανή απειλή η οποία απαιτεί έκτακτα μέτρα περιορισμού της εξάπλωσής του στο εσωτερικό και μεταξύ των ευρωπαϊκών κρατών….