Τα κινήματα πολιτών της «πλατείας» έχουν το καθενα  τη δικιά τους ιστορία και τα δικά τους αίτια και αποδεικνύουν πως η τεχνολογία, τα social media και η ταχύτατη διάδοση των ειδήσεων, ενημερώνουν και κινητοποιούν άμεσα τις μάζες σε διάφορες χώρες και πολιτισμούς. Ωστόσο κάποια από τα κινήματα δεν είναι και τόσο αυθόρμητα καθώς εμπίπτουν σε…