Το τελευταίο χρονικό διάστημα ο Ελληνικός Στρατός έχει αναλάβει σχεδόν εξ ολοκλήρου στις νησιωτικές αλλά και σε απομακρυσμένες περιοχές γενικότερα,  την συντήρηση και την εκτέλεση έργων μετά από φυσικές καταστροφές στα πλαίσια της κοινωνικής προσφοράς των Ενόπλων Δυνάμεων η οποία και συστηματικά καταγράφεται και παρακολουθείται. Με τη διάθεση διαφόρων τύπων οχημάτων οι ένοπλες δυνάμεις συνεχίζουν…