Κυριαζόπουλος: Ο λιμένας της Αλεξανδρούπολης συμπεριλαμβάνεται στους λιμένες προτεραιότητας

«Ο λιμένας της Αλεξανδρούπολης συμπεριλαμβάνεται στους λιμένες προτεραιότητας, για τον οποίο υλοποιείται αυτή τη στιγμή η μελέτη αξιολόγησης βιωσιμότητάς του,…